Doanh nghiệp tại Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000170106 - Đại diện pháp luật: Chẩu Văn Học
Địa chỉ: , Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000228606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000229053 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN TÙNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000272933 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Bản Lai, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000453721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI QUYỀN ĐÌNH CHẨN

Mã số thuế: 5000704326 - Đại diện pháp luật: Quyền Đình Chẩn
Địa chỉ: Thôn Nà Pết, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5000777483 - Đại diện pháp luật: Ma Phúc Giải
Địa chỉ: Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Mã số thuế: 5000820812 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bài
Địa chỉ: bản Chỏn, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÓ CẠU

Mã số thuế: 5000843295 - Đại diện pháp luật: Quan Văn Đề
Địa chỉ: Thôn Nà Pết, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000872592 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Trâm
Địa chỉ: Thôn Bó Cạu, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon