Doanh nghiệp tại Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000887447 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nà Lá, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NGA TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000219873 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Làng Lạc, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND XÃ XUÂN QUANG

Mã số thuế: 5000228268 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Làng ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN QUANG

Mã số thuế: 5000228405 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Làng Lạc, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN QUANG

Mã số thuế: 5000228902 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUANG

Mã số thuế: 5000229241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP XUÂN QUANG

Mã số thuế: 5000585277 - Đại diện pháp luật: Hà Hữu Thắng
Địa chỉ: Làng ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CHIÊM HOÁ

Mã số thuế: 5000668491 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Làng Lạc, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 5000867828 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn Nà Nẻm, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP XUÂN THANH CHIÊM HÓA

Mã số thuế: 5000870884 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Khiết
Địa chỉ: Thôn Làng Lạc, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH MINH

Mã số thuế: 5000875466 - Đại diện pháp luật: Cao Nhật Thành
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon