Doanh nghiệp tại Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV GIANG HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 5000891073 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Tuyết
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN BÙI TRƯỜNG LONG

Mã số thuế: 5000886059 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Tím
Địa chỉ: Xóm Đồng Quy, Thôn Ba Nhất, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH LÂM SINH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000881445 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Doan
Địa chỉ: Thôn Trục Trì, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000170459 - Đại diện pháp luật: Cầm Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Nhân thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN PHÁT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000222643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Yên Quang, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000228765 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦN NON YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000228885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000230274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhân THọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÝ DUNG

Mã số thuế: 5000791022 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Làng Mòi, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 5000816781 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Hợp Long 1, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NLN YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000817552 - Đại diện pháp luật: Hà Doãn Hộ
Địa chỉ: Nhân Thọ 2, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHIÊM

Mã số thuế: 5000828466 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nha
Địa chỉ: Thôn Yên Quang, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN YÊN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000871197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiết
Địa chỉ: Thôn Hợp Long 2, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI THÀNH DOANH

Mã số thuế: 5000874222 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Doanh
Địa chỉ: Thôn Khuân Trú, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon