Doanh nghiệp tại Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5000883996 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Tiến
Địa chỉ: Thôn Trung Thành 4, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NHẬT VƯỢNG

Mã số thuế: 5000884407 - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Sinh
Địa chỉ: Nhà số 5, khu Tân An, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH PHÚC KIM BẢO LÂM

Mã số thuế: 5000882512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Long
Địa chỉ: Thôn Làng Soi, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HÒA

Mã số thuế: 5000880755 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Thành
Địa chỉ: Thôn Lũ Khê, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THÀNH HUY

Mã số thuế: 5000192357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG LONG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000210599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG NAM TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000216495 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mưu
Địa chỉ: Km 44, Tổ dân phố Bắc Mục, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 5000218157 - Đại diện pháp luật: Phùng Viết Hùng
Địa chỉ: Km 39, tổ nhân dân Tân Yên, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5000222001 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Na
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ nhân dân Tân Kỳ, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH TUẤN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000225186 - Đại diện pháp luật: Giang Văn Bích
Địa chỉ: Tổ nhân dân Cầu mới, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000229342 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Tân Yên - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN HÙNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000229977 - Đại diện pháp luật: Bùi Chí Hùng
Địa chỉ: Tổ nhân dân Cầu Mới, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HẠT QUẢN LÝ GIAO THÔNG

Mã số thuế: 5000230468 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Tân Tiến, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000231503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân yên - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Thị trấn Tân yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5000232031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tuyên
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Yên, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN DUY

Mã số thuế: 5000232151 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vinh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Phú, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUNG ĐẰNG

Mã số thuế: 5000251690 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Dung
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN NAM PHONG

Mã số thuế: 5000254483 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Km 37, tổ nhân dân Ba Trãng, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH NGỌC

Mã số thuế: 5000255631 - Đại diện pháp luật: Đỗ Sỹ Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố Ba Trãng, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINH ÁNH

Mã số thuế: 5000269747 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Vinh
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Yên, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon