Doanh nghiệp tại Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP BẰNG TIẾN

Mã số thuế: 5000296405 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Lập
Giấy phép số: 0013.HY
Địa chỉ: Thôn 5 Bằng Tiến, xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP MINH QUANG

Mã số thuế: 5000346342 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Lưu
Giấy phép số: 1507D00007
Địa chỉ: Thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH HƯƠNG

Mã số thuế: 5000229695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Hương - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TIẾN

Mã số thuế: 5000305233 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Hương - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000835079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHUNG PHÚ

Mã số thuế: 5000843312 - Đại diện pháp luật: Sằm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 4 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000843640 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thiệp
Địa chỉ: thôn 9 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ VỊT BẦU MINH HƯƠNG

Mã số thuế: 5000849681 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lịch
Địa chỉ: thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon