Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG YẾN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000219915 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG PHÚ AN

Mã số thuế: 5000270171 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Hà
Địa chỉ: Thôn 4 Mỏ Nghiều, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5000305184 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LOAN

Mã số thuế: 5000305297 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5000307960 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3,Việt Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5000308989 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3,việt Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000667667 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phán
Địa chỉ: Thôn 3 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHÈ TÂN THÁI 168

Mã số thuế: 5000792650 - Đại diện pháp luật: Bàn Văn Dương
Địa chỉ: thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC VŨ

Mã số thuế: 5000829131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 3 Việt Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHÈ XANH LÀNG BÁT

Mã số thuế: 5000841636 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Luận
Địa chỉ: thôn 3 Làng Bát, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT GIÀY CHUNG JYE TUYÊN QUANG- VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000852148 - Đại diện pháp luật: Lai, Yen - Liang
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Thành, thôn 2, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 5000863012 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn 4 Mỏ Miều, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ

Mã số thuế: 5000870482 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tuyên
Địa chỉ: thôn 3 Thuốc Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 5000871951 - Đại diện pháp luật: Hoàng Vũ Hưng
Địa chỉ: Thôn 3 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon