Doanh nghiệp tại Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000229737;0 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG THỊNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000287150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000305321 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TH&THCS THÁI THỦY

Mã số thuế: 5000308876 - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Hữu
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000309100 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN SƠN

Mã số thuế: 5000617024 - Đại diện pháp luật: Đới Tuấn Anh
Địa chỉ: thôn 4 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN

Mã số thuế: 0104795752 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn 3 Thái Thủy, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIAO LÂM

Mã số thuế: 5000668999 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Sự
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000757649 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC KIẾM NÚP

Mã số thuế: 5000791953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Núp
Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THU NHÌ

Mã số thuế: 5000793460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thu
Địa chỉ: Thôn 1 Minh Thái, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000829413 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn 2 Minh Thái, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HIỀN THÁI

Mã số thuế: 5000838834 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thái
Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX CHĂN NUÔI-KINH DOANH THỊT TRÂU, BÒ SẠCH HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000863397 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Tâm
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000864016 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hướng
Địa chỉ: Thôn 1 Thái Thủy, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ THÁI SƠN - HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000869938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: thôn 1 Minh Thái, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 22

Mã số thuế: 5000870073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU THUẬN HẰNG

Mã số thuế: 5000870122 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Bình, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHÈ XANH THÁI SƠN

Mã số thuế: 5000873349 - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Hồng
Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon