Doanh nghiệp tại Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGÂN SƠN

Mã số thuế: 5000883643 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG BÁCH

Mã số thuế: 5000881501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương Thương
Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

HẠT QUẢN LÝ GIAO THÔNG

Mã số thuế: 5000183881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 5000194361 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Việt
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH QUANG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000204595 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Cảnh
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG THOAN

Mã số thuế: 5000216544 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trung Thoan
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 17, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG KIM TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000220406 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kim
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG PHONG

Mã số thuế: 5000220854 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Phong
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN TRƯỜNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000221664 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 13, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĨNH BÌNH

Mã số thuế: 5000224601 - Đại diện pháp luật: Chẩu Văn Bình
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT DŨNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000225436 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯỜNG MAI

Mã số thuế: 5000232169 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thường
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG THẮNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000252983 - Đại diện pháp luật: Phạm Bùi Trang
Địa chỉ: Chuyển đến: Tổ 12, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGA VIÊN

Mã số thuế: 5000254846 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Viên
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TUYÊN QUANG (NỘP THUẾ HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 5000272965 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Na hang, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY QUYỀN

Mã số thuế: 5000273905 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Quyền
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

NHÀ KHÁCH NA HANG

Mã số thuế: 5000276335 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thể
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH SINH THÁI NA HANG

Mã số thuế: 5000281913 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thác Pác Ban, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ANH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000285851 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Sỹ
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ VINH

Mã số thuế: 5000291742 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thụy
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Xem thêm
Administratoricon