Doanh nghiệp tại Xã Năng Khả, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000250249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Không Mây, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 5000268038 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Huy
Địa chỉ: Xã Năng khả, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000329604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Năng khả - Huyện Na Hang - Tuyên Quang, Xã Năng khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ VINH HUỆ

Mã số thuế: 5000641228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Chao, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ MINH THANH

Mã số thuế: 5000813212 - Đại diện pháp luật: Ma Cảnh Toàn
Địa chỉ: Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000843023 - Đại diện pháp luật: Duy Mạnh Đường
Địa chỉ: Thôn bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000866359 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nà Khá, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000869543 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Thanh
Địa chỉ: Thôn Nà Vai, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon