Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 5000878058 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Đồng Cảo, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TĐ GROUP

Mã số thuế: 5000878072 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Hiếu
Địa chỉ: Thôn Mãn Sơn, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000121437 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tân
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Phú, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000128048 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ nhân dân Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LONG

Mã số thuế: 5000207973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trác Long
Địa chỉ: Tổ dân phố Măng Ngọt, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THÀNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000210133 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẬN LANH

Mã số thuế: 5000212613 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Trận
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH BA

Mã số thuế: 5000216713 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Ba
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 5000217562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Túc
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HẢI NGỌC

Mã số thuế: 5000218799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QL THI CÔNG VÀ KHAI THÁC CT CẤP NƯỚC SẠCH TT SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000219418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000223421 - Đại diện pháp luật: Vũ Song Toàn
Địa chỉ: Tổ nhân dân Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

UBND THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000226045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000227948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000228229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QUY HOẠCH HUYỆN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000229423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

PHÒNG TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 5000229529 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 5000229582 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 5000230147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cơ Quan, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 5000230154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIÊN LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM Á

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN TIME

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH SƠN TUYÊN QUANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SINH LONG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN HỒNG CÔN LÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔN LÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HOA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP AN VŨ

HỢP TÁC XÃ SƠN TRÀ, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN NA HANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TƯƠNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG OANH

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ TUYÊN QUANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS MINH QUANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MINH QUANG

UBND XÃ TRUNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HUY

UBND XÃ HÀ LANG

UBND XÃ HÙNG MỸ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NGỌC ANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TUYÊN QUANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ PHÚ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚC LŨNG

CÔNG TY TNHH THUẬN GIA THÀNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚ THÀNH

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HOÀNG TUẤN KIÊN ĐÀI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH ĐẠT TUYÊN QUANG

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG NGHIỆP SỬU HÙNG

Administratoricon