Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯỚNG THIỆN

Mã số thuế: 5000882865 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINA TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5000882368 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN LAN

Mã số thuế: 5000881879 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TOÀN
Địa chỉ: Thôn Gò Đình, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TÂY HỒ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000881491 - Đại diện pháp luật: BÙI ANH CHIẾN
Địa chỉ: Tổ dân phố Xây Dựng, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 5000878058 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Đồng Cảo, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TĐ GROUP

Mã số thuế: 5000878072 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Hiếu
Địa chỉ: Thôn Mãn Sơn, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000121437 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tân
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Phú, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000128048 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ nhân dân Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LONG

Mã số thuế: 5000207973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trác Long
Địa chỉ: Tổ dân phố Măng Ngọt, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THÀNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000210133 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẬN LANH

Mã số thuế: 5000212613 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Trận
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH BA

Mã số thuế: 5000216713 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Ba
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 5000217562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Túc
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HẢI NGỌC

Mã số thuế: 5000218799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QL THI CÔNG VÀ KHAI THÁC CT CẤP NƯỚC SẠCH TT SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000219418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000223421 - Đại diện pháp luật: Vũ Song Toàn
Địa chỉ: Tổ nhân dân Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

UBND THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000226045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000227948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000228229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QUY HOẠCH HUYỆN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000229423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH K&L FASHION

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THẮNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG YÊN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TOÀN OANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NGỌC AN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HOÀNG PHÁT

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG MẦM NON Ỷ LA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SINH LONG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẾ LÂM TUYÊN QUANG

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KHÂU TINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHAU TINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NA HANG

TRƯỜNG MẦM NON THANH TƯƠNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ ĐIỆN DŨNG HOAN

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỈNH TUYÊN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TUYÊN HÀ THỊNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG OANH

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TUYÊN QUANG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THỦY TRÚC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LÂM TUYÊN QUANG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC HOA TRUNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH THỌ

TRƯỜNG MẦN NON HÙNG MỸ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUYẾN QUANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÍNH PHÚC

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH

UBND XÃ TÂN THỊNH

Administratoricon