Doanh nghiệp tại Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI QUÊ HƯƠNG

Mã số thuế: 5000889645 - Đại diện pháp luật: Nguyên Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Xạ Hương, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5000881332 - Đại diện pháp luật: TRẦN MẠNH HÀ
Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000226101 - Đại diện pháp luật: Phan Trung Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000231447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000240579 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THỌ 2

Mã số thuế: 5000245464 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THỌ I

Mã số thuế: 5000246972 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000267242 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH QUANG

Mã số thuế: 5000401473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦN NON ĐÔNG THỌ 2

Mã số thuế: 5000782042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY LẮP TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 5000819165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM HIẾU

Mã số thuế: 5000830306 - Đại diện pháp luật: Đồng Duy Hợp
Địa chỉ: Thôn Lâm Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000847638 - Đại diện pháp luật: Chu Quốc Tảo
Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM AN TOÀN SÁNG NHUNG

Mã số thuế: 5000852317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sáng
Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon