Doanh nghiệp tại Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC ANH

Mã số thuế: 5000891281 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang
Địa chỉ: Thôn Ninh Hòa, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DAO GLOBAL

Mã số thuế: 5000878964 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Khương
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ HỢP HOÀ

Mã số thuế: 5000226246 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Cầu Đá, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỢP HOÀ

Mã số thuế: 5000232338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chung
Địa chỉ: Thôn Cầu Đá, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP HOÀ

Mã số thuế: 5000234656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tùng
Địa chỉ: Thôn Cầu Đá, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON HỢP HOÀ

Mã số thuế: 5000243629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 5000841851 - Đại diện pháp luật: Triệu Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5000846137 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang
Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ HỢP HÒA

Mã số thuế: 5000848328 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP HÒA

Mã số thuế: 5000870436 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon