Doanh nghiệp tại Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000892197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2WAY PLUS

Mã số thuế: 5000885792 - Đại diện pháp luật: Viên Lê Thuần
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐẠT HƯNG

Mã số thuế: 5000877600 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000226084 - Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Khải
Địa chỉ: Thôn Thia, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000226616 - Đại diện pháp luật: Bế Xuân Tô
Địa chỉ: Thôn Thia, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ SINH THÁI TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000227627 - Đại diện pháp luật: Hoàng Như Loan
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000231662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000231775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tám
Địa chỉ: Thôn Thia, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000253810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Thôn Thia, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HẠT KIỂM LÂM RỪNG ĐẶC DỤNG TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000275807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SƠN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000286894 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG HƯƠNG

Mã số thuế: 5000348237 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUNG MẠNH

Mã số thuế: 5000661376 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN

Mã số thuế: 5000773880 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Mạnh
Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG VÙNG ATK HUYỆN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000789915 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Long
Địa chỉ: Thôn Bòng, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 5000826758 - Đại diện pháp luật: Sái Bá Hưng
Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẮNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000839080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG CHẤT LƯỢNG CAO TÂN TRÀO

Mã số thuế: 5000859760 - Đại diện pháp luật: Trệu Sinh Tiến
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon