Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH MINH

Mã số thuế: 5000887912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn Vân Thành, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

Mã số thuế: 5000219471 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VĨNH LỢI

Mã số thuế: 5000224746 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngân
Địa chỉ: Thôn Gò Vu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

UBND XÃ VĨNH LỢI

Mã số thuế: 5000226736 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỢI

Mã số thuế: 5000232948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH LỢI

Mã số thuế: 5000232955 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LỢI

Mã số thuế: 5000256307 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU GIẤY AN HOÀ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000294366 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH TẠI TỈNH TUYÊN QUANG - CÔNG TY HANSOL EME CO., LTD

Mã số thuế: 5000578720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Công ty cổ phần giấy An hoà, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THAY NHÀ THẦU PROSWECO TECHNICAL CONSULTANTS PTE LTD)

Mã số thuế: 5000818348 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THAY NHÀ THẦU METSO PAPER (THAILAND) CO.,LTD)

Mã số thuế: 5000818323 - Đại diện pháp luật: Công Ty Cổ Phần Giấy An Hòa
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THAY NHÀ THẦU POYRY ENERY LTD)

Mã số thuế: 5000819119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU PT. TRUBA JAYA ENGINEERING)

Mã số thuế: 5000819133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG GIA

Mã số thuế: 5000819623 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Đất Đỏ, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA ( NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU) PT.TRUBA JAYA ENGIEERING

Mã số thuế: 5000826571 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU) VALMET CO.,LTD (THÁI LAN)

Mã số thuế: 5000826589 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU) TAI & CHYUN ASOCIATES INDUSTRIES,INC (ĐÀI LOAN)

Mã số thuế: 5000826606 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU) CHINA HAISUN ENGINEERING CO.,LTD ( TRUNG QUỐC)

Mã số thuế: 5000826596 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU CÔNG TY LUẬT URYU & ITOGA)

Mã số thuế: 5000827367 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU ALLMAND)

Mã số thuế: 5000829124 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiền
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon