Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

Mã số thuế: 5000127580 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hồng
Địa chỉ: , Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

UBND THỊ TRẤN TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5000186988 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoàn
Địa chỉ: Thị trấn Tân bình - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang, Thị trấn Tân bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH QUỐC

Mã số thuế: 5000698464 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Hường
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH MINH

Mã số thuế: 5000768489 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Phương
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUYẾN ĐÔNG

Mã số thuế: 5000797923 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đông
Địa chỉ: Số nhà 13, đường Quốc Lộ 2, tổ 3, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HIỆP PHONG

Mã số thuế: 5000814368 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Định (Đào Doãn Định)
Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 8, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NGỌC

Mã số thuế: 5000832800 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huê
Địa chỉ: Số nhà 48, đường Quốc Lộ 2, tổ 6, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG PHÁT

Mã số thuế: 5000833089 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đông
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NAM

Mã số thuế: 5000870933 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Định (Đào Doãn Định)
Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 8, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon