Doanh nghiệp tại Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

HTX KINH DOANH CÁT SỎI VÀ VẬT LIỆU XD TỔNG HỢP PHONG PHÚ

Mã số thuế: 5000292506 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt
Giấy phép số: 1507000091
Địa chỉ: Xóm Gềnh gà, xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ XUÂN THI

Mã số thuế: 5000221262 - Đại diện pháp luật: Khúc Văn Thắng
Giấy phép số: 15E8000059/HTX
Địa chỉ: Xóm Yên lập, Xã Thắng quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ THẮNG QUÂN

Mã số thuế: 5000186931 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 8, Thắng quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 5000232352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thường
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH PHÚC

Mã số thuế: 5000883883 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ninh
Địa chỉ: Thôn Km9, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

PHÒNG TƯ PHÁP YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000186642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000186674 - Đại diện pháp luật: Trần Xí Nghiệp
Địa chỉ: Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỨNG HÒA

Mã số thuế: 5000215766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hòa
Địa chỉ: Km 9, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000228155 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

PHÒNG TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 5000229335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦN NON THẮNG QUÂN

Mã số thuế: 5000231158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thắng quân - Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang, Xã Thắng quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000231542 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

TRƯỜNG THCS THẮNG QUÂN

Mã số thuế: 5000231937 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Chẩu 1, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HƯỜNG

Mã số thuế: 5000253641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm 2 Gềnh Gà, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG VÀ VẬN TẢI

Mã số thuế: 5000269715 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Sang
Địa chỉ: Km 9, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000342972 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000434221 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HIỆP HOÀNG

Mã số thuế: 5000558386 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Tiến
Địa chỉ: Xóm Gềnh Gà, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000558562 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Thuỷ
Địa chỉ: Xóm phố Lang Quán, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5000654234 - Đại diện pháp luật: Triệu Hồng Quang
Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon