Doanh nghiệp tại Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ BẢO PHÁT

Mã số thuế: 5000230330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Giấy phép số: 500230330
Địa chỉ: Xóm 11,Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỘC HƯƠNG

Mã số thuế: 5000882907 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu Hương
Địa chỉ: Km 15, Xóm Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH CHẾ BIẾN CHÈ QUANG MINH

Mã số thuế: 5000217467 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Huỳnh
Địa chỉ: Đội 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TỨ QUẬN

Mã số thuế: 5000783261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CHÈ QUANG KHÁNH

Mã số thuế: 5000787442 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khanh
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY HIỆU

Mã số thuế: 5000805317 - Đại diện pháp luật: Hà Tô Hiệu
Địa chỉ: Xóm Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HUY

Mã số thuế: 5000831437 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Doanh
Địa chỉ: Xóm Đồng Chằm, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 5000857682 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Cầu Trôi, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH XANH

Mã số thuế: 5000872271 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon