Doanh nghiệp tại Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY DỰNG ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 1501118371 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: Thửa đất số 239, Tờ bản đồ số 9, Tổ 15, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MỸ HÀ

Mã số thuế: 1501117353 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tú
Địa chỉ: Thửa đất số 326, 327, tờ bản đồ số 16, ấp An Khánh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 1501116818 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Ga
Địa chỉ: Thửa đất số 399, tờ bản đồ số 10, Tổ 16, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP HƯƠNG

Mã số thuế: 1500210751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Số 1334 tổ 8, ấp Tân Vinh, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

UBND XÃ TÂN QUỚI

Mã số thuế: 1500237175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận xã Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG THPT TÂN QUỚI

Mã số thuế: 1500485428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỢ BẠC KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 1500499420 - Đại diện pháp luật: Hồ Phú Lộc
Địa chỉ: Tổ 3 Hộ Chợ Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Quới - Huyện Bình Tân - Vĩnh Long, xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Quới - Huyện Bình Tân - Vĩnh Long, xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HTX VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500505811 - Đại diện pháp luật: Dương Én
Địa chỉ: 621 Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV NGỌC THƯ QUÂN

Mã số thuế: 1500611545 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Tuyết
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500634285 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 605 tổ 16 ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM THÙY

Mã số thuế: 1500639935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Hạnh, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRUNG TÂM GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500641490 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500652887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

BẢO HIỂM XH HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500668213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500676038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500686163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄM KIỀU

Mã số thuế: 1500691068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điệp
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon