Doanh nghiệp tại Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP HƯƠNG

Mã số thuế: 1500210751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Số 1334 tổ 8, ấp Tân Vinh, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

UBND XÃ TÂN QUỚI

Mã số thuế: 1500237175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận xã Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG THPT TÂN QUỚI

Mã số thuế: 1500485428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỢ BẠC KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 1500499420 - Đại diện pháp luật: Hồ Phú Lộc
Địa chỉ: Tổ 3 Hộ Chợ Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501292 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Quới - Huyện Bình Tân - Vĩnh Long, xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501359 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Quới - Huyện Bình Tân - Vĩnh Long, xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HTX VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500505811 - Đại diện pháp luật: Dương Én
Địa chỉ: 621 Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV NGỌC THƯ QUÂN

Mã số thuế: 1500611545 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Tuyết
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500634285 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 605 tổ 16 ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM THÙY

Mã số thuế: 1500639935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Hạnh, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRUNG TÂM GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500641490 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500652887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

BẢO HIỂM XH HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500668213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500676038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500686163 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄM KIỀU

Mã số thuế: 1500691068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điệp
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HTX NN TÂN QUỚI

Mã số thuế: 1500737308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, Tân Hạnh, Tân Quới, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN QUỚI A

Mã số thuế: 1500815443 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT THÀNH BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500881051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon