Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

UBND XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1500238411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1 ấp Tân Lập xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ĐÁNG

Mã số thuế: 1500652855 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Sáu
Địa chỉ: Tổ 6 ấp Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1500664307 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Chợ xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THANH QUANG

Mã số thuế: 1500667509 - Đại diện pháp luật: Đào Thông Minh
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1500741463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lập, Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRẠM XĂNG DẦU PHÒNG HẬU CẦN

Mã số thuế: 1500842503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

BAN QUẢN LÝ CHỢ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1500942360 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG THANH HỒNG PHƯƠNG NHUNG

Mã số thuế: 1500947351 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Mỹ Nương
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG MƯỜI KIM CƯƠNG II

Mã số thuế: 1500970304 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Truyền
Địa chỉ: Lô 25 chợ Tân Thành, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH B

Mã số thuế: 1500975623 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 03, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH A

Mã số thuế: 1500976708 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HẢI HẬU

Mã số thuế: 1501011678 - Đại diện pháp luật: Văng Tấn Hậu
Địa chỉ: Tổ 5 ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU KIM THẢO

Mã số thuế: 1501013241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nỏn
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG KHÔI

Mã số thuế: 1501013474 - Đại diện pháp luật: Mai Thái Phong
Địa chỉ: Số 098 tổ 5, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV BITAKA

Mã số thuế: 1501036665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

UBND XÃ TÂN THÀNH ( MST ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 1501036760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1 ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - XĂNG DẦU TÁM TỶ

Mã số thuế: 1501065673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mười
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN LẬP

Mã số thuế: 1501067825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 08, ấp Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THÚY SƠN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1501069283 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG THANH NHỰT

Mã số thuế: 1501094096 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Nhựt
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon