Doanh nghiệp tại Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

UBND XÃ THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1500237231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHƯỚC THUẬN

Mã số thuế: 1500364712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh
Địa chỉ: Tổ 7 ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC TRƯỜNG

Mã số thuế: 1500429014 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Trường
Địa chỉ: Số 37 tổ 2, ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1500453955 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trung
Địa chỉ: ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

HUỲNH QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1500488796 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thái
Địa chỉ: 1042, tổ 11, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA KHÁNH

Mã số thuế: 1500436572 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Lê Trường
Địa chỉ: Số 0428, tổ 18, ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500501260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Địa chỉ: Số 3690, ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1500510233 - Đại diện pháp luật: Phan Hoài Nam
Địa chỉ: ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐÓNG TÀU ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 1500522648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 97 ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC DUNG

Mã số thuế: 1500540566 - Đại diện pháp luật: Lâm Thủy Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Thành Trí, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI TRÂM

Mã số thuế: 1500573240 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vĩnh Tâm
Địa chỉ: Số 1622,tổ 9,ấp Thành Công, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX-TM HỒNG THỊNH

Mã số thuế: 1500589681 - Đại diện pháp luật: Trần Bích Giang
Địa chỉ: Số 1622 ấp Thành Công, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬU LONG

Mã số thuế: 1500608239 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bé
Địa chỉ: Số 0212 tổ 10 ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500638307 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN XD-TM ĐẠI THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 1500685610 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Số 72 tổ 4, ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

Mã số thuế: 1500754423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VINH BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500771443 - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Cảnh
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1500935645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thuận
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Thành Phú, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TIỆM VÀNG KIM NỞ (DNTN)

Mã số thuế: 1500947584 - Đại diện pháp luật: Văn Công Nở
Địa chỉ: Chợ Đình Thành Lợi, ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH LỢI B

Mã số thuế: 1500969806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon