Doanh nghiệp tại Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TM VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIÊN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 1501119840 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ BĂNG TÂM
Địa chỉ: Số 50, tổ 4, ấp Tường Nhơn A, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DÂN NAM

Mã số thuế: 1500124679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Toàn
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tường Trí B, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 1500126179 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Phong
Địa chỉ: Số 2 tổ 1, ấp Tường Nhơn B, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

UBND XÃ TƯỜNG LỘC

Mã số thuế: 1500236975 - Đại diện pháp luật: Võ Anh Còn
Địa chỉ: ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT DUY

Mã số thuế: 1500365378 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Tuyết
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 1500236781 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 24 tổ 2, ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 1500348661 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xứng
Địa chỉ: Số 360 tổ 22 ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 1500484505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN NHÂN

Mã số thuế: 1500613768 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Số 154 tổ 10, ấp Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH

Mã số thuế: 1500628605 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

Mã số thuế: 1500638057 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chi
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú 5 xã Tường lộc, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500638113 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG LỘC B

Mã số thuế: 1500752546 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trường Nhơn B, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI XANH

Mã số thuế: 1500752560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tường Nhơn B, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 1500823444 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Xuyên
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG LỘC A

Mã số thuế: 1500896474 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tường Trí, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TM BẢO KHANG THỊNH

Mã số thuế: 1501005191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Số 12 tổ 1, ấp Tường Trí, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÍCH LÊ

Mã số thuế: 1501009735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thích
Địa chỉ: Số 125, tổ 10, ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THUẬN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501034072 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thuận
Địa chỉ: Số 177, tổ 12, ấp Nhà Thờ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV KHAI DINH

Mã số thuế: 1501069117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Quang
Địa chỉ: Số 241 tổ 14, ấp Mỹ Phú 5, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon