Doanh nghiệp tại Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG DUNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 1501120275 - Đại diện pháp luật: Văn Thanh Nhu
Địa chỉ: Số 31C, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH K&R

Mã số thuế: 1501118420 - Đại diện pháp luật: Sử Thế Thịnh
Địa chỉ: Số 79B Khu 7, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

THANH TRA HUYỆN TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1500627873 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44/4A, Khu 4, TT Trà ôn, VLong, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 1500632023 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 10/4, Khu 3, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 1500632016 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44/4A, Khu 4, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRUNG TÂM DSKHHGĐ HUYỆN TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1500632513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 266, Khu 4, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

BAN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Mã số thuế: 1500633926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 44/4A, Khu 4, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG MƠ

Mã số thuế: 1500445224 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thân
Địa chỉ: Số 10, Đường Lê Văn Duyệt, Khu I, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRUNG TÂM VĂN HOÁ- THỂ THAO HUYỆN TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1500643723 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thạnh
Địa chỉ: Khu 3, đường Phan Thanh Giản, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX - TM A SÓN

Mã số thuế: 1500400897 - Đại diện pháp luật: Thôi Nhựt Nam
Địa chỉ: Số 26 A đường Gia Long, khu I, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DNTN MỸ PHÁT TRAI

Mã số thuế: 1500671061 - Đại diện pháp luật: Từ Phước Quan
Địa chỉ: Tổ 8, khu 10A, đường Thống Chế Điều Bác, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DNTN TM- DV MINH BẰNG

Mã số thuế: 1500672555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sơn
Địa chỉ: Số 62, đường Phan Thanh Giản, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD- TM- DV PHÚC HẬU

Mã số thuế: 1500672918 - Đại diện pháp luật: Võ Phúc Hậu
Địa chỉ: Số 123/24A, khu 4, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ANH SƠN

Mã số thuế: 1500699620 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Sơn
Địa chỉ: Số 10/109A, đường Trưng Nhị, khu 5, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CTY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 1500700611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Số 42A khu 3, đường Thống Chế ĐiềuBát, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CAO THỊ TRÒN

Mã số thuế: 1500373604 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tròn
Địa chỉ: Số 05 B Khu 3, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1500741181 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 7/5A, Khu 5, TT Trà ôn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD QUÁCH SONG HÀ

Mã số thuế: 1500753148 - Đại diện pháp luật: Quách Quốc Hùng
Địa chỉ: Số 2A đường Võ Tánh, khu 7, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NGÂN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500896890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Số 252 đường Trưng Trắc, khu 4, Thị Trấn, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG CẨM HƯNG

Mã số thuế: 1500952785 - Đại diện pháp luật: Nhâm Lệ Mỹ
Địa chỉ: Số 21D đường Gia Long, Khu 1, Thị trấn Trà ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon