Doanh nghiệp tại Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỰU THÀNH

Mã số thuế: 1500260551 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HỰU THÀNH

Mã số thuế: 1500350692 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố xã Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIỆN MỸ

Mã số thuế: 1500451147 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Út
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Vĩnh Sơn, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TH PHỔ THÔNG HỰU THÀNH

Mã số thuế: 1500484061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DNTN TM HỮU LỢI

Mã số thuế: 1500521436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười Ba
Địa chỉ: Số 43, tổ 1, ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG ĐỨC HUY

Mã số thuế: 1500583062 - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Huy
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV KHÁNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1500643466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tảo
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Khu phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ THANH TÙNG

Mã số thuế: 1500652862 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Vĩnh Thiện, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM KÝ TRIỀU

Mã số thuế: 1500954408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triều
Địa chỉ: Số 08-09 tổ 16, ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG N. KIM YẾN

Mã số thuế: 1500955391 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nguyên
Địa chỉ: Số 09 tổ 17, ấp Khu phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG YẾN NGỌC

Mã số thuế: 1500967333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Ngoc
Địa chỉ: Số 3 tổ 4, ấp Khu phố chợ Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM YẾN NGUYÊN

Mã số thuế: 1501013298 - Đại diện pháp luật: Võ Phương Nguyên
Địa chỉ: Số 02 tổ16, ấp Khu phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG MINH SANG

Mã số thuế: 1501037443 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Sang
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỰU THÀNH B

Mã số thuế: 1501053893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quýt
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẦM NON HỰU THÀNH

Mã số thuế: 1501054350 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỰU THÀNH B

Mã số thuế: 1501054449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thùy
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỰU THÀNH A

Mã số thuế: 1501054625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Chúng
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỰU THÀNH A

Mã số thuế: 1501055523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phinh
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỰU THÀNH C

Mã số thuế: 1501057619 - Đại diện pháp luật: Lưu Chi Phương
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAM SÀNH ORGANICS TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1501068748 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Mười
Địa chỉ: Số 134/7, ấp Trà Sơn, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon