Doanh nghiệp tại Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC NHIÊN

Mã số thuế: 1500244662 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Nhiên
Địa chỉ: Tổ 12 ấp Tường Nghĩa, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỚI HOÀ

Mã số thuế: 1500461522 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG PHƯỚC CƯỜNG

Mã số thuế: 1500954398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HOÀN KHẢI

Mã số thuế: 1500955264 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG ORAI

Mã số thuế: 1500955271 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Rai
Địa chỉ: Số 216 tổ 12, ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HUỲNH LỢI

Mã số thuế: 1500971428 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đen
Địa chỉ: Tổ 8 ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẦM NON THỚI HÒA

Mã số thuế: 1501054086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: ấp Tường Hưng, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HÒA A

Mã số thuế: 1501054431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỚI HÒA

Mã số thuế: 1501054424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI HÒA B

Mã số thuế: 1501054382 - Đại diện pháp luật: Tiêu Ngọc Liệt
Địa chỉ: ấp Tường Thọ, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

HỢP TÁC XÃ CAM SÀNH PHÚ NÔNG

Mã số thuế: 1501071123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trúc
Địa chỉ: Số 18, tổ 2, ấp Tường Nghĩa, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG NGHĨA TIẾN

Mã số thuế: 1501103449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: ấp Tường Phước, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon