Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH NGỌC AN CHÂU

Mã số thuế: 1501120250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiểu My
Địa chỉ: Số 62, tổ 4, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 1500350702 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ TOÀN

Mã số thuế: 1500367488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ảnh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VUI

Mã số thuế: 1500346544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Số 107B, Tổ 13, ấp Vĩnh Khánh 1, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 1500461593 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG THPT VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 1500482307 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN VĨNH

Mã số thuế: 1500497423 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Ki ốt số 01, Chợ Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH TOÀN

Mã số thuế: 1500406916 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Vĩnh Khánh II, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG LAN ANH

Mã số thuế: 1500559091 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Xum
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG LÂM HÙNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 1500951319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Trường
Địa chỉ: Số 118 tổ 8, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 1500953820 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG ĐỨC HUY

Mã số thuế: 1500954359 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Sơn
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VLXD MƯỜI HAI

Mã số thuế: 1500978751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mười Hai
Địa chỉ: Số 37 ấp La Ghì, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV TRÚC LINH TRÀ ÔN

Mã số thuế: 1501037161 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Dương
Địa chỉ: Số 24 tổ 2, ấp Vĩnh Khánh II, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV NAM PHƯƠNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501048910 - Đại diện pháp luật: Lữ Nhựt Trường
Địa chỉ: Số 033 tổ 3, ấp Vĩnh Tắc, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC ĐẠI

Mã số thuế: 1501049223 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn
Địa chỉ: Số 302, tổ 20, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÚC MEKONG

Mã số thuế: 1501051430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thái
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1501053283 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Mộng
Địa chỉ: Số 950 ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 1501053981 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhựt
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 1501054488 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Trang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Xem thêm
Administratoricon