Doanh nghiệp tại Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH YÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2500677354 - Đại diện pháp luật: Bàng Văn Yên
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LYSOO TAESAN

Mã số thuế: 2500670422 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Trụ Thạch, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG LONG

Mã số thuế: 2500659919 - Đại diện pháp luật: Chu Hải Long
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI HƯNG

Mã số thuế: 2500234539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Khu Thị Tứ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

UBND XÃ BÀN GIẢN

Mã số thuế: 2500370732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Trung Tâm xã Bàn Giản, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON BÀN GIẢN

Mã số thuế: 2500399241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀN GIẢN

Mã số thuế: 2500399280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PT TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN GIẢN

Mã số thuế: 2500400377 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bàn Giản, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY ANH TUẤN

Mã số thuế: 2500416472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: Khu 12, xã Bàn Giản, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THUẬN ĐIỆP

Mã số thuế: 2500512144 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Điệp
Địa chỉ: Thôn Xuân Me - Xã Bàn Giản, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TIẾN TUẤN

Mã số thuế: 2500553630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu Thị Tứ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CỬ LÝ

Mã số thuế: 2500571566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Bồ Thầy, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2500574408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ: Thôn Trụ Thạch, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THỊNH QUỲNH

Mã số thuế: 2500580828 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Tây Hạ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHƯƠNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2500590551 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN TÂN

Mã số thuế: 2500598166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Bồ Thầy, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HERA

Mã số thuế: 2500602581 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Dũng
Địa chỉ: Khu Thị Tứ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM LONG VP

Mã số thuế: 2500624754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ TUẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 2500631007 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Cường
Địa chỉ: Thôn Bồ Thầy, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2500645715 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon