Doanh nghiệp tại Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÙNG LINH VP

Mã số thuế: 2500681664 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SÔNG LÔ VG

Mã số thuế: 2500654283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Văn
Địa chỉ: Thôn Xuân Đán, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NKD

Mã số thuế: 2500659080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy
Địa chỉ: Thôn Đại Lữ, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THGĐT

Mã số thuế: 2500663873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hữu
Địa chỉ: Thôn Xuân Đán, Xã Đồng Ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 2500222149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tứ
Địa chỉ: Thôn Hoàng Trung- Xã Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

UBND XÃ ĐỒNG ÍCH

Mã số thuế: 2500368194 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỒNG ÍCH

Mã số thuế: 2500368853 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Viên Luận - Xã Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI NAM

Mã số thuế: 2500382590 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Đại Lữ, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG ÍCH A

Mã số thuế: 2500397646 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Viện Luân, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG ÍCH B

Mã số thuế: 2500399266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PT TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG ÍCH

Mã số thuế: 2500400352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHẠM GIA

Mã số thuế: 2500403949 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toàn
Địa chỉ: Xóm Đình - Thôn Hoàng Trung - Xã Đồng ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG ÍCH

Mã số thuế: 2500405801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Viên Luận, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT ANH

Mã số thuế: 2500514279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Đại Lữ, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MINH NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 2500515233 - Đại diện pháp luật: Triệu Hải Minh
Địa chỉ: Thôn Hạ ích, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2500515716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Thái
Địa chỉ: Thôn Bì La, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH XUÂN TUẤN

Mã số thuế: 2500551961 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Châu
Địa chỉ: Thôn Xuân Đán, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VT 23

Mã số thuế: 2500572256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huệ
Địa chỉ: Thôn Đại Lữ, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HIỀN

Mã số thuế: 2500603472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn Hoàng Chung, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN THU

Mã số thuế: 2500609844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ: Thôn Hoàng Trung, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon