Doanh nghiệp tại Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

UBND XÃ LIÊN HOÀ

Mã số thuế: 2500370725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Khánh, xã Liên Hoà, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG CA

Mã số thuế: 2500396360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Ca
Địa chỉ: Thôn Ngọc Liễn - Xã Liên Hoà, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PT TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN HOÀ

Mã số thuế: 2500398199 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hòa, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HOÀ

Mã số thuế: 2500405689 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hòa, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN HOÀ

Mã số thuế: 2500405696 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Thụ, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT LINH

Mã số thuế: 2500414838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Phú Thụ, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ ĐẠT

Mã số thuế: 2500488727 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Tình
Địa chỉ: Xóm Chùa, Thôn Ngọc Liễn 3, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC ĐẠI AN

Mã số thuế: 2500576123 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Địa chỉ: Thông Làng Bến, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIẾU LIÊN

Mã số thuế: 2500598159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Phú Ninh, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN HOA

Mã số thuế: 2500614072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Tây Thượng, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Q&Q PHAR

Mã số thuế: 2500649188 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Liễn 2, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon