Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TUẤN ANH MEDIA

Mã số thuế: 2500684626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HHQD

Mã số thuế: 2500680364 - Đại diện pháp luật: Đinh Quý Dương
Địa chỉ: TDP Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LINH ANH

Mã số thuế: 2500669191 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HÀ
Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC BẢO AN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500668374 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Nhàn
Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VŨ GIA 395

Mã số thuế: 2500667003 - Đại diện pháp luật: Vũ Bình Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HP HOA HỒNG VÀNG

Mã số thuế: 2500662439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Phi
Địa chỉ: TDP Lạc Kiều, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BẢO HÀ WINDOW

Mã số thuế: 2500663552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: TDP Lạc Kiều, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HOÀN MỸ PHÚC AN

Mã số thuế: 2500663288 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Pho
Địa chỉ: TDP Lạc Kiều, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LONG

Mã số thuế: 2500652092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: TDP Lạc Kiều, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TUẤN MẠNH

Mã số thuế: 2500242924 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuận
Địa chỉ: Nhà riêng ông Vũ Văn Thuận - Thôn Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 2500367560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367578 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

UBND THỊ TRẤN TAM SƠN

Mã số thuế: 2500367641 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

UBND HUYỆN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 2500367987 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN

Mã số thuế: 2500367899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

HUYỆN UỶ SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

BCH HUYỆN ĐOÀN SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2500367948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon