Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN ĐẠI NAM

Mã số thuế: 2500681086 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thắm
Địa chỉ: TDP Tích Cực, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LINH CHÂU HL

Mã số thuế: 2500677932 - Đại diện pháp luật: NGÔ VIỆT HÙNG
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HERA LAND

Mã số thuế: 2500665207 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Đạt
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV TAM ĐẢO LEGEND

Mã số thuế: 2500634981 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thắng
Địa chỉ: Khu công viên trung tâm, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ HEISEI

Mã số thuế: 2500150624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Khách sạn Cây Thông, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2500162210 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thọ
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THẾ GIỚI XANH

Mã số thuế: 2500162203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hoan
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

NHÀ KHÁCH CÔNG ĐOÀN TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500162274 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huynh
Địa chỉ: Thị trấn Tam đảo, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500163020 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: , Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500163750 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Luận
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam đảo, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIÊN PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 2500170243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LAN ANH

Mã số thuế: 2500203932 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

KHU HỘI NGHỊ TAM ĐẢO- VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500170109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam đảo - Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc, Thị trấn Tam đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI XANH

Mã số thuế: 2500228461 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Khách sạn Hương Rừng, Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500285847 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SAO MAI

Mã số thuế: 2500295789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH TAM ĐẢO

Mã số thuế: 2500386732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ CHI

Mã số thuế: 2500408418 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cần
Địa chỉ: Khu 01, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

NGUYỄN THỊ HIẾU

Mã số thuế: 2500432523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiếu (Nn Kim Liên )
Địa chỉ: Thôn 1 - TT Tam Đảo, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0105351213 - Đại diện pháp luật: Kiều Đào Lâm
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam đảo, Vĩnh Phúc

Xem thêm
Administratoricon