Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KÍNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500677467 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Dũng; Phạm Thị Thuận
Địa chỉ: CN 04 – 04 Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2500676375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT LINH VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500673279 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SỐ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500670817 - Đại diện pháp luật: PHÙNG THỊ PHƯỢNG
Địa chỉ: Số 1 phố Nguyễn Đình Cẩn, Khu 3, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIA MINH VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2500668663 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Nghệ
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG H2T

Mã số thuế: 2500661121 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tài
Địa chỉ: Khu 02, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG DŨNG

Mã số thuế: 2500654036 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thắng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ANH

Mã số thuế: 2500661869 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hải
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUP

Mã số thuế: 2500655865 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Yến
Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HC BIKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500655618 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500216000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tứ trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500227845 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tứ trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

UBND THỊ TRẤN TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500228260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Tứ trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XD THỊNH TIẾN

Mã số thuế: 2500288502 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Am thượng xã Tứ trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500368476 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Văn Trưng xã Tứ Trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ TRƯNG

Mã số thuế: 2500369222 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tứ Trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI OANH

Mã số thuế: 2500387207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Thôn Dầu Miếu, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ GIANG

Mã số thuế: 2500395455 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Vụ
Địa chỉ: Khu 07, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN HUYỀN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500427682 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Sơn
Địa chỉ: Khu 9 - Xã Tứ Trưng, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500444663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đảm
Địa chỉ: Khu 05, Thị trấn Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon