Doanh nghiệp tại Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 999

Mã số thuế: 2500679577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn Chín
Địa chỉ: Thôn Xuôi, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT AV VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500677403 - Đại diện pháp luật: Dương Việt Dũng
Địa chỉ: Thôn Nha, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH IMAR GROUP

Mã số thuế: 2500661322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Anh
Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC AN THÁI

Mã số thuế: 2500654798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lại, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 8-3

Mã số thuế: 2500162482 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Năm
Địa chỉ: Xã Chấn hưng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc, Xã Chấn hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500212341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TRẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500212415 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuần
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lại, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MINH VIỆT

Mã số thuế: 2500222477 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chắt
Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500227676 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

UBND XÃ CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500229338 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NGA

Mã số thuế: 2500242561 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Cầu Kiệu, thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500363742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500370771 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP LỰC

Mã số thuế: 2500380434 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lại, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 2500431008 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuất
Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

LÊ VĂN CHUNG

Mã số thuế: 2500441461 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chung (Thuỷ)
Địa chỉ: Khu 5 - xã Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THÊU REN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2500441937 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 05, Xóm Nha - Xã Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÚC TẤN

Mã số thuế: 2500466829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lẫm
Địa chỉ: Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2500470085 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chấn Hưng, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2500472861 - Đại diện pháp luật: Tạ Lê Giang
Địa chỉ: Khu phố Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon