Doanh nghiệp tại Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP YÊN LẠC

Mã số thuế: 2500681110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Thôn Vân Giang, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500227838 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã lý nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

UBND XÃ LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500228341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lý nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 2500289249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giỏi
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ÁNH

Mã số thuế: 2500313251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500369180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã lý Nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN ĐỘC LẬP LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500378925 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM ĐẠT

Mã số thuế: 2500430438 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Vân Giang - Xã Lý Nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BÌNH ANH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500434802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Vân Giang, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ XÃ LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500448932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hồng
Địa chỉ: UBND xã Lý Nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON LÝ NHÂN

Mã số thuế: 2500469643 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lý Nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUÂN DỰ

Mã số thuế: 2500475421 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Dự
Địa chỉ: Thôn Văn Hà - Xã Lý Nhân, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500516685 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Văn Hà, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THẾ VINH

Mã số thuế: 2500550326 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghĩa
Địa chỉ: Khu 07, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG XUÂN DƯƠNG

Mã số thuế: 2500565026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sử
Địa chỉ: Thôn Vân Hà, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THÉP HIẾU HẢI

Mã số thuế: 0107436303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2500570227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thịnh
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ TUẤN DUNG

Mã số thuế: 2500571051 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạnh, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỘC - XÂY DỰNG HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 2500576902 - Đại diện pháp luật: Trần Công Khiên
Địa chỉ: Thôn Vân Giang, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN

Mã số thuế: 2500591146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Quân
Địa chỉ: Thôn Vân Giang, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xem thêm
Administratoricon