Doanh nghiệp tại Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500672684 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Lãm
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 201

Mã số thuế: 2500662100 - Đại diện pháp luật: Phan Thế Phú
Địa chỉ: Thôn Phù Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT QUANG

Mã số thuế: 2500657686 - Đại diện pháp luật: PHAN THẾ THANH
Địa chỉ: Thôn Phù Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIỆT ANH

Mã số thuế: 2500656805 - Đại diện pháp luật: THIỀU THANH TUẤN
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500178588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuân Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 5-3

Mã số thuế: 2500212302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ: Thôn thượng- Xã Tuân chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2500224259 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Táo, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

UBND XÃ TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500228285 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuân Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500229313 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuân chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH HOA

Mã số thuế: 2500236656 - Đại diện pháp luật: Trần Công Bình
Địa chỉ: Thôn Phù Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SINH THÀNH

Mã số thuế: 2500237762 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn thượng xã Tuân chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HOÀ TRANG

Mã số thuế: 2500256074 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý Linh
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY ĐỨC

Mã số thuế: 2500261589 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Huân
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Phù Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2500295806 - Đại diện pháp luật: Trần Công Tường
Địa chỉ: Thôn Phù Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÝ ANH

Mã số thuế: 2500321333 - Đại diện pháp luật: Phan Thế Đương
Địa chỉ: Thôn Phù chính xã Tuân chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX&TM HIẾN HOA

Mã số thuế: 2500344002 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Hiển
Địa chỉ: Thôn thượng xã Tuân Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN ĐỘC LẬP TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500367419 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Tuân Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 2500369215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuân Chính, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THIỆN

Mã số thuế: 2500402504 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thiện
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 2500413351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon