Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DA MINH HÙNG

Mã số thuế: 2500679168 - Đại diện pháp luật: Chu Hải Long
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2500677273 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hoan
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HD ELECTRIC

Mã số thuế: 2500674875 - Đại diện pháp luật: Hạ Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 3Đ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500665888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T-O HOUSE

Mã số thuế: 2500661932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500210055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG PHỐ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500227958 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

UBND XÃ VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500228528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 xã Vĩnh sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI RẮN VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500244840 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI TUẤN

Mã số thuế: 2500295161 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phẩm
Địa chỉ: Khu hành chính số 2, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN RẮN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2500306328 - Đại diện pháp luật: Hạ Văn Trị
Địa chỉ: Thôn 4 xã Vĩnh sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

HTX ĐẠI DƯƠNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500335992 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu HC số 2 xã Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 2500341876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500371077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2500379830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiện
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OANH CHUNG

Mã số thuế: 2500468752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn 03 - Xã Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2500470092 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã VĩnhSơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÙNG SƠN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500471716 - Đại diện pháp luật: Hạ Thị Lệ
Địa chỉ: Thôn 04-Xã Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VĨNH SƠN PHÁT

Mã số thuế: 2500541995 - Đại diện pháp luật: Hạ Văn An
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI HPT

Mã số thuế: 2500545527 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hà
Địa chỉ: Thôn 04, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon