Doanh nghiệp tại Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200174683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phan thanh - Huyện Lục Yên - Yên Bái, xã Phan thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200466622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chang, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN THANH

Mã số thuế: 5200468203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chang - Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON PHAN THANH

Mã số thuế: 5200468235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chang - Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN PHAN THANH

Mã số thuế: 5200678955 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Cường
Địa chỉ: Thôn Bản Ro, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ PHAN THANH

Mã số thuế: 5200790731 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ PHAN THANH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200831018 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phan Thanh, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP

Mã số thuế: 5200869903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Thủy Văn, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHAN THANH

Mã số thuế: 5200870031 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chang, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 5200899802 - Đại diện pháp luật: Triệu Quốc Năm
Địa chỉ: Thôn Rầu Chang, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon