Doanh nghiệp tại Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200174751 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 Túc, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200409342 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 5200468228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 Vân Vàn - Xã Phúc Lợi, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200469694 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 Túc, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200790717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Lợi, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 3 - XÃ TÔ MẬU

Mã số thuế: 5200790724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Lợi, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ PHÚC LỢI - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200830952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Lợi, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

Mã số thuế: 5200869928 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CP ECOWOOD

Mã số thuế: 5200893945 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Cường
Địa chỉ: Thôn 1 Vàn, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon