Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐÁ LÊ GIA

Mã số thuế: 5200930153 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ VIỆT YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200927136 - Đại diện pháp luật: HOÀNG MAI SƠN
Địa chỉ: Thôn Đam Đình, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200925724 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Phong
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ VĨNH LẠC

Mã số thuế: 5200174570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã vĩnh lạc - Huyện Lục Yên - Yên Bái, xã vĩnh lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ TÁC ĐÁ QUỐC TẾ LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200245736 - Đại diện pháp luật: Chang, Kuo - Tang
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LẠC

Mã số thuế: 5200468122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Phú - Xã Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LẠC

Mã số thuế: 5200469711 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1 - XÃ VĨNH LẠC

Mã số thuế: 5200790347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

XÃ VĨNH LẠC - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200830670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5200860996 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoành
Địa chỉ: Thôn Bó Luông, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG AN LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200893254 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phương
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ BÌNH NGỌC

Mã số thuế: 5200894579 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Bình
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐẠI GIA

Mã số thuế: 5200894586 - Đại diện pháp luật: Triệu Ngọc Gia
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 5200899337 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRIỆU BẨY

Mã số thuế: 5200901321 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Bẩy
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VĨNH LAC

Mã số thuế: 5200901508 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Hiển
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon