Doanh nghiệp tại Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN LÌM THÁI

Mã số thuế: 5200914225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Bản Lìm Thái, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200175006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200447958 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Viễn
Địa chỉ: xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NOM SƠN CA XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200448824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nậm Khắt - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200533131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200789849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHÀ PÁO LY

Mã số thuế: 5200898693 - Đại diện pháp luật: Sùng A Tính
Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HOA NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200905598 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Quang
Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

UBND XÃ PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200174940 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Púng luông - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, xã Púng luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NAM HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0500440351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Địa chỉ: Bản Nả Háng A, Xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN CHANH

Mã số thuế: 5200214262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thị tứ Ngã Ba Kim, xã Phúng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ LUÂN THOA

Mã số thuế: 5200275811 - Đại diện pháp luật: Long Văn Thắng
Địa chỉ: ông Lương Văn Luân -Ngã Ba Kim - Xã Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HỒNG LOAN

Mã số thuế: 5200334344 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hồng
Địa chỉ: Thị tứ Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ VĂN TÁM

Mã số thuế: 5200416540 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ Ngã Ba Kim, xã Púng Luống, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200418555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Xã Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200418629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Púng Luông, Xã Pung Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CỬA HÀNG XE MÁY HÙNG NGA

Mã số thuế: 5200513248 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200789863 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHÈ SHAN TUYẾT PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200900529 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương Huệ
Địa chỉ: Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG THCS & THPT PÚNG LUÔNG

Mã số thuế: 5200903738 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiến
Địa chỉ: Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xem thêm
Administratoricon