Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ HSB LAW

Mã số thuế: 5200927721 - Đại diện pháp luật: Cầm Thị Dưa
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200923029 - Đại diện pháp luật: Tường Quỳnh Hương
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5200360739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Tuân
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HUY THANH

Mã số thuế: 5200208318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lâm
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT - HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 5200294067 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tú
Giấy phép số: 160500002
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Long Hải, tổ 8, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 5200211208 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 5200211631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Triệu Dũng
Giấy phép số: 1602000054
Địa chỉ: Tổ 1,Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SUỐI NẬM KIM

Mã số thuế: 5200295857 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tiến
Giấy phép số: 16E8000540
Địa chỉ: ông Nguyễn Văn Niệm, tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Mã số thuế: 5200335820 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kiến Mận
Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5200212924 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Văn
Giấy phép số: 1601000066
Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200415459 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TH&THCS THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200416759 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 5200420184 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5200420392 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4 - Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 5200420473 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

Mã số thuế: 5200441120 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200441138 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200288803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5200281124 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lý
Giấy phép số: 160500005
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200174926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon