Doanh nghiệp tại Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200175077 - Đại diện pháp luật: Sùng A Bình
Địa chỉ: Xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200277382 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 5200281269 - Đại diện pháp luật: Lìm Thanh Ngoan
Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200416692 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồ Bốn - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ XÃ HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200416653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Trống la, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200558619 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ HỒ BỐN

Mã số thuế: 5200789951 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MƯỜNG KIM

Mã số thuế: 5200823899 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Lượng
Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRANG VỪ

Mã số thuế: 5200890140 - Đại diện pháp luật: Vừ A Trang
Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM KIM

Mã số thuế: 5200893906 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đức
Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon