Doanh nghiệp tại Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VẬT TƯ XÂY DỰNG HUY XUÂN

Mã số thuế: 5200925266 - Đại diện pháp luật: TRẦN QUANG HUY
Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ KHAO MANG

Mã số thuế: 5200175045 - Đại diện pháp luật: Sùng A Dinh
Địa chỉ: xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH TÌNH MINH

Mã số thuế: 5200489080 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Minh
Địa chỉ: Thị tứ Khao Mang, xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200691628 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ KHAO MANG

Mã số thuế: 5200789937 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHAO MANG

Mã số thuế: 5200867649 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Trường
Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200890528 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY BẮC T&B

Mã số thuế: 5200892765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiếp
Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆN KHAO MANG

Mã số thuế: 5200897040 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG KHAO MANG

Mã số thuế: 5200897636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sơn
Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH T AND D

Mã số thuế: 5200897650 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Thọ
Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BẢO LONG

Mã số thuế: 5200902445 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Minh
Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon