Doanh nghiệp tại Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN LÙNG PHÍN NGÀI

Mã số thuế: 5200920204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Bản Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ NẬM CÓ

Mã số thuế: 5200174965 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thắng
Địa chỉ: xã Nậm Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 5200418805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 5200418770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VỪ A DÍNH XÃ NẬM CÓ

Mã số thuế: 5200418900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Có - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ NẬM CÓ

Mã số thuế: 5200789824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀO SA CHẢI

Mã số thuế: 5200867896 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Long
Địa chỉ: Bản Tu San, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TÀ GHÊNH

Mã số thuế: 5200871684 - Đại diện pháp luật: Trương Nữ Thu Hằng
Địa chỉ: Bản Tà Ghênh, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐỈNH PHONG

Mã số thuế: 5200890895 - Đại diện pháp luật: Sùng A Chu
Địa chỉ: Bản Có Mông, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NẬM CÓ

Mã số thuế: 5200898189 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Nam
Địa chỉ: Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀO SA CHẢI

Mã số thuế: 5200910799 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Long
Địa chỉ: Bản Tu San, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon