Doanh nghiệp tại Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH HẢI PÚ CANG

Mã số thuế: 5200924791 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hải
Địa chỉ: Bản Pú Cang, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TỒNG SU

Mã số thuế: 5200331978 - Đại diện pháp luật: Giàng Tồng Su
Giấy phép số: 16E8000209
Địa chỉ: Giàng Khua Xà, bản Nậm Khắt, xã Nâm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200175006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200447958 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Viễn
Địa chỉ: xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NOM SƠN CA XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200448824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nậm Khắt - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200533131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ-XÃ NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200789849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHÀ PÁO LY

Mã số thuế: 5200898693 - Đại diện pháp luật: Sùng A Tính
Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HOA NẬM KHẮT

Mã số thuế: 5200905598 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Quang
Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon