Doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV A PHỀNH

Mã số thuế: 5200914560 - Đại diện pháp luật: Giàng A Phềnh
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM TỤC 1

Mã số thuế: 5200914169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Quyền
Địa chỉ: Làng Tống, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Mã số thuế: 5200150361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200150379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200150386 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thu Hương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200173986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG MẦN NON

Mã số thuế: 5200173979 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái, Thị trấn trạm tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

UBND THỊ TRẤN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200175091 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái, thị trấn trạm tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ MỘC CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5200213163 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quý Nhân
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Trạm tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH LƯƠNG

Mã số thuế: 5200233547 - Đại diện pháp luật: Vũ Kiều Linh
Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5200248550 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Trạm tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5200259778 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà
Địa chỉ: khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN BẮC

Mã số thuế: 5200264023 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Tuyến
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

BAN QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

Mã số thuế: 5200278805 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Nam
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ ANH

Mã số thuế: 5200290270 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Châu
Địa chỉ: khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN TRẠM TẤU - TẦM NHÌN THẾ GIỚI

Mã số thuế: 5200293377 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 73, khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HƯƠNG

Mã số thuế: 5200289155 - Đại diện pháp luật: Mạc Việt Trung
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TNHH TAM SƠN

Mã số thuế: 5200337666 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Yến
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY TNHH VẠN HOA

Mã số thuế: 5200360665 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tính
Địa chỉ: Số nhà 14, khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

Mã số thuế: 5200378415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Luỹ
Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Xem thêm
Administratoricon