Doanh nghiệp tại Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200931848 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Giàng La Pán, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MẢNH TÀU

Mã số thuế: 5200930918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ngọc
Địa chỉ: Thôn Bản Mù, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MẢNH TÀU

Mã số thuế: 5200920211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV A PHỀNH

Mã số thuế: 5200914560 - Đại diện pháp luật: Giàng A Phềnh
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ BẢN MÙ

Mã số thuế: 5200175126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bản mù - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái, xã Bản mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Mã số thuế: 5200504187 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢN MÙ

Mã số thuế: 5200515943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huệ
Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN - XÃ BẢN MÙ

Mã số thuế: 5200791809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Mù - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG PHỒ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẢN MÙ

Mã số thuế: 5200909440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Sen
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẤU LY

Mã số thuế: 5200909458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huệ
Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon