Doanh nghiệp tại Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH YAMAZAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200917593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Định
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hưng Khánh, thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT YB

Mã số thuế: 5200917353 - Đại diện pháp luật: Vi Thanh Hằng
Địa chỉ: Thôn Minh Phú, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TẰM TƠ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200916705 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Làng Quạ, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200915571 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN THÀNH
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG NAM

Mã số thuế: 5200914715 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Xuất
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THẠCH HƯNG PHÁT VN

Mã số thuế: 5200914680 - Đại diện pháp luật: Ân Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Minh Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG BISICO

Mã số thuế: 5200914183 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trường
Địa chỉ: Thôn Bình Trà, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TUYÊN LÀ

Mã số thuế: 5200913503 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Tuyên
Địa chỉ: Thôn 8, Minh Phú, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MINH SƠN YÊN NINH

Mã số thuế: 5200913398 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHOAN GIẾNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200913408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HPCONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200913341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hoàn
Địa chỉ: Thôn Bản Khun, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CÁ TẦM BANNA

Mã số thuế: 5200913221 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5200149768 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200149743 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 5200149775 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Bảy
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế: 5200149849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cổ Phúc, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

ĐỘI GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5200149831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đoàn
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 5200149824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200149990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200149817 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm
Administratoricon