Doanh nghiệp tại Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BĐS THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5200930724 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC PHI
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAPOSOFT

Mã số thuế: 5200926527 - Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Ninh
Địa chỉ: Số 4 Đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200925795 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà số 1, Tổ dân phố số 7, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH SEAGULLSV

Mã số thuế: 5200925361 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5200303561 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐỨC BẢO CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200920557 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MINH HIẾU YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200920532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5200918332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TRẦN CÔNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200918702 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hậu
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH EOIN MANI SHOPPING

Mã số thuế: 5200919047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hưng
Địa chỉ: Số nhà 103, đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố số 06, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH HIỆP THẢO YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200919417 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hiệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5200149768 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200149743 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 5200149775 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Bảy
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế: 5200149849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cổ Phúc, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

ĐỘI GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5200149831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đoàn
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 5200149824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200149990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200149817 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Thị trấn Cổ phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200151076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon