Doanh nghiệp tại Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHÚ HƯNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200931252 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THÔNG THU YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200922970 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thông
Địa chỉ: Thôn Phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TẰM TƠ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200916705 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Làng Quạ, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200149944 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Ngòi Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẮC SƠN

Mã số thuế: 5200203775 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trung
Địa chỉ: Phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN TƯƠI

Mã số thuế: 5200208734 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tươi
Địa chỉ: Khu phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 5200230070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: khu phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ BÁO ĐÁP - HUYỆN TRẤN YÊN-TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200256833 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Được
Địa chỉ: Thôn Đình Xây, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200290425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đồng Trạng, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200327121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Đồng Trạng, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 5200473725 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH AN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200811621 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Đình Xây, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ BÁO ĐÁP - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841859 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Báo Đáp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NHÀ GIẢ CỔ SỨC MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5200866758 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Sức
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐỨC DUY

Mã số thuế: 5200888494 - Đại diện pháp luật: Ngô Công Đoàn
Địa chỉ: Thôn Đồng Gianh, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200900046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Thôn Ngòi Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200903819 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Điệp
Địa chỉ: Thôn Đồng Gianh, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ZZAM VN

Mã số thuế: 5200905090 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trung
Địa chỉ: Phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NGỌC CHINH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200911520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh
Địa chỉ: Thôn Đồng Gianh, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon